Jak pomagamy

Nasza firma pomaga warsztatom naprawczym poprawić ich rentowność.  W ramach współpracy  szkolimy pracowników, zapewniamy monitorowanie działań i wsparcie prawne w codziennej pracy doradcy oraz zapewniamy egzekwowanie należności od zakładów ubezpieczeń w tym na drodze sądowej.

Aby poprawić rentowność działu blacharsko lakierniczego muszą być spełnione następujące warunki:

Niestety w dzisiejszych czasach różnica zdań z zakładami ubezpieczeń co do wysokości odszkodowania, prawie każdorazowo ma swój finał w sądzie. Dlatego bardzo ważnym jest obsługa prawna i pomoc doradcom już od chwili pierwszego kontaktu z poszkodowanym i podpisywanej dokumentacji do likwidacji szkody w systemie bezgotówkowym. Popełnione błędy na tym etapie często zamykają możliwość dochodzenia swoich racji. Z chwilą wydania pojazdu po naprawie doradca, we współpracy ze swoim opiekunem prawnym, powinien mieć pewność że posiada kompletną dokumentację pozwalającą dochodzić ewentualnych sporów w sądzie.

Warsztat naprawczy powinien mieć dobrą obsługę prawną

Dobra dokumentacja szkodowa zaczyna się od dobrej umowy zlecenia naprawy. Jest to podstawowy dokument który kształtuje koszt naprawy dający rentowność lub jej brak. Bardzo ważne są też kwestie formalno-prawne takie jak: kto powinien być stroną umowy, kto się może za tę stronę podpisać. Brak wiedzy w tej kwestii po stronie doradców powoduje, że serwisy działają w ramach umów o współpracę, które wprawdzie ułatwiają kompletowanie dokumentacji, ale w znaczący sposób wpływają na rentowność. Aby to zmienić trzeba zdać sobie sprawę o konieczności szkoleń.

Dokumentacja szkodowa powinna być kompletna

W trakcie wielu lat działania na rynku, zaobserwowaliśmy że doradcy działu blacharsko- lakierniczego, jako jedyni pracownicy serwisu nie są poddawani regularnym cyklom szkoleniowym tak jak ma to miejsce w przypadku mechaników, handlowców czy innych pracowników serwisu. W efekcie doradcy posiadają niejednolitą i niekompletną wiedzę a co najgorsze, najczęściej pochodzącą od zakładów ubezpieczeń, które w wygodny dla siebie sposób interpretują obowiązujące przepisy prawa. W rezultacie wpływa to znacząco na rentowność serwisu. Aby to zmienić trzeba zdać sobie sprawę o konieczności szkoleń.

Doradcy powinni posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności

Szkolimy

Egzekwujemy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zarejestruj się i twórz automatycznie zlecenie naprawy skanując kod QR

Monitorujemy

CNP sp. z o.o. 

ul. Adm. J.Unruga 58

81-181 Gdynia 

KRS: 0000347548 

REGON: 220945925 

NIP: 958-162-70-75